21.03.2024

Õigusalane teave: Advokaadibüroo FINK OÜ veebilehe kasutustingimused ja andmekaitsetingimused

Veebilehe kasutustingimused

Advokaadibüroo FINK OÜ, registrikood 14449072, aadress Puki tee 17, 11912 Tallinn, telefon +372 501 2205, e-post fink@fink.ee, õigusalane teave hõlmab Advokaadibüroo FINK OÜ (edaspidi Advokaadibüroo) veebilehe (edaspidi veebileht) kasutustingimusi ja füüsilisi isikuid puudutavaid andmekaitsetingimusi.

Veebilehe kasutustingimused sätestavad tingimused, mille alusel võib käesolevat veebilehte kasutada.

Kui Te olete ükskõik millisele veebilehe osale sisenenud, siis Te kinnitate, et olete lugenud ja nõustunud  käesoleval veebilehel Advokaadibüroo poolt esitatud õigusalase teabega. Kui Te ei ole veebilehe kasutustingimusi läbi lugenud ja nendega nõustunud, siis veebilehe kasutamine ei ole lubatud.

Advokaadibüroo võib õigusalases teabes teha muudatusi, näiteks ajakohastada andmekaitsetingimusi.  Muudatused jõustuvad nende avaldamisest veebilehel.

Veebilehe sisu kasutamine mistahes mahus on lubatud üksnes Advokaadibüroo kirjalikul loal.

Käesoleval veebilehel edastatav teave ei ole õigusteenuse osutamine.

Advokaadibüroo teavitab, et käesoleval veebilehel avaldatav või edastatav teave on üksnes informatiivne. See ei kujuta endast õigusteenuse osutamist ega asjatundja arvamust ja seda ei tohi sellena kasutada. Advokaadibüroo ei võta endale vastutust sellise informatsiooni kasutamise tagajärgede eest. Igasuguse käesolevalt veebilehelt pärineva teabe kasutamine toimub selle teabe kasutaja riskil ja vastutusel. Advokaadibüroo soovitab õigusteenuse saamiseks advokaadi poole pöördumist.

Andmekaitsetingimused

Isikuandmete vastutava töötleja: Advokaadibüroo FINK OÜ, registrikood 14449072, aadress Puki tee 17, 11912 Tallinn, telefon +372 501 2205, e-post fink@fink.ee..

Kui Te teete Advokaadibüroole päringu telefoni teel või e-posti teel, siis kasutab Advokaadibüroo Teie poolt edastatud isikuandmeid ainult Teie päringule vastamiseks ja  Advokaadibüroo ei anna Teie andmeid enda initsiatiivil edasi kolmandatele isikutele.

Advokaadibüroo ei kasuta veebilehel küpsiseid.

Advokaadibüroo säilitab Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik Teie pöördumisele vastamiseks ja kuni ühe aasta jooksul. Kui Teie pöördumisele järgneb Advokaadibüroo poolne õigusteenuse osutamine Teile, siis kasutab ja säilitab Advokaadibüroo Teie isikuandmeid perioodil, mis on vajalik Teie eesmärkide saavutamiseks ja kuni õigusaktidega, s.h Eesti Advokatuuri organite õigusaktidega ja otsustega, kehtestatud tähtajani. Õigusteenuse osutamisel Teile, võib olla vajadus või seadusest tulenev kohustus edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt vajadus edastada andmed Advokaadibüroole teenust osutavale raamatupidamisbüroole).

Advokaadibüroo teeb endast oleneva, et isikuandmeid kaitsta. Teie andmete turvaliseks töötlemiseks kasutab Advokaadibüroo mõistlikus ulatuses turvameetmeid. Täielikku turvalisust isikuandmete kaitsmiseks tagada ei ole võimalik.

Advokaadibüroo veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, mis tähendab, et kolmandate isikute rakendused on seotud kolmandate isikute andmekaitsetingimustega.

Teil on õigus taotleda Advokaadibüroolt juurdepääsu Teid kui andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teil kui andmekaitsesubjektil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie kui andmesubjekti õigusi.

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis palun võtke ühendust telefonil + 372 501 2205 või e-posti aadressil fink@fink.ee.