VANDEADVOKAAT EVE FINK, PhD

Mulle saab helistada telefonil +372 501 2205 või kirjutada eve@fink.ee

Minu alma mater on mitmekordselt Tartu Ülikool. Pärast õigusteaduskonna lõpetamist, alustasin tööd juristina 1993. aastal. Olen kirjutanud doktoritöö ja kaitsnud doktorikraadi Euroopa Liidu õiguses. Lisaks on mul magistrikraad ärijuhtimises (strateegiline juhtimine).

Advokaaditöös olen keskendunud eraisikute ja ettevõtjate õiguste kaitsele.

Suhtlen eesti, inglise, vene ja soome keeles.

VANDEADVOKAAT

Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Advokatuuri liikmed on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid.  Teatud juhtudel on õiguspädevus üksnes vandeadvokaadil. Näiteks hagimenetluses Riigikohtus võib menetlusosaline menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel.

KONFIDENTSIAALSUS

Advokaat on kohustatud hoidma saladuses talle õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid, tema poole õigusteenuse saamiseks pöördumist ja õigusteenuse eest makstud tasu suurust. Kohustus ei ole ajaliselt piiratud ja kehtib ka pärast advokaaditegevuse lõppemist. Seega pöörduge julgelt advokaadi poole, sest ka pöördumise fakt jääb konfidentsiaalseks.

ADVOKAADITASU

Advokaaditasu on kokkuleppe küsimus. Advokaaditasu lepitakse kokku kliendilepingus. Üldjuhul rakendab Advokaadibüroo FINK tunnitasu, kuigi Eestis kehtiva seaduse järgi võib ka kokku leppida kindlas suuruses koondtasus. Lubatud on ka osatasu ehk tasu osana kliendi kasust, mida ta saab õigusteenuse osutamise tõttu.