Kinnisasja käibemaksu muudatused 1.oktoobrist 2018

Kinnisasja käibemaksu muudatused hakkasid kehtima 1. oktoobril 2018.
Käibemaksuseaduses on nüüd kasutusele võetud „ehitusmaa“ mõiste. Ehitusmaa võõrandamisele maksuvabastust ei kohaldata. Teisisõnu on ehitusmaa võõrandamine käibemaksuga maksustatav. (Loe edasi…)