Maksuvõla sundtäitmine võib olla aegunud

Maksuhaldur on kohustatud sisse nõudma maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla. Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduse ning täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. (Loe edasi…)