Pankrot – õigusabi võlgnikule või võlausaldajale

Pankrot – õigusabi võlgnikule või võlausaldajale. Kliendi nõustamine ja esindamine pankrotimenetluses.

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Advokaadibüroo FINK nõustab ja esindab Teid pankrotiga seonduvates küsimustes muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • Pankrotiavalduse esitamine, võlausaldaja pankrotiavaldus, võlgniku pankrotiavaldus
  • Pankrotimenetlus, võlgniku või võlausaldaja esindamine pankrotimenetluses
  • Nõuete esitamine pankrotimenetluses
  • Füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamine

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Kui Teil on küsimusi, siis helistage +372 501 2205 või kirjutage, kasutades allolevat vormi

[gravityform id=”9″ title=”false” description=”false”]