Õigusabi maksuõiguses

Õigusabi maksuõiguses: tehingute maksuõiguslikud aspektid, kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis, esindus kohtus maksuvaidluses.

Advokaadibüroo FINK osutab õigusabi maksuõiguses Teile kui maksukohustuslasele Teie õiguste kaitsel. Maksukohustuslaseks on maksukorralduse seaduse alusel maksumaksja, maksu kinnipidaja ja muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest.

Advokaadibüroo FINK teenuste hulka kuulub juriidiline abi maksuõigusega seonduvates küsimustes:

  • Maksunõustamine
  • Tulumaks: füüsilise isiku tulumaks, juriidilise isiku tulumaks, erisoodustus, dividendid, siirdehinnad, ettevõtlusega seotud kulud
  • Käibemaks: käibemaksu mahaarvamine, kinnisasja tehingute käibemaks
  • Maksu- ja Tolliameti siduva eelotsuse taotlemine
  • Nõuete ja kohustuste üleminek: õigusjärglus, maksukohustuste üleminek pärimisega, maksukohustuste üleminek ettevõtte või selle osa üleandmise korral
  • Maksukohustuslase õigused ja kohustused
  • Maksuotsus
  • Vastutusotsus
  • Vaide esitamine Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toimingu peale
  • Maksuvaidlused, esindus kohtus maksuvaidluses

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Telefon:  +372 501 2205
E-post:  eve@fink.ee