Õigusabi kinnisvara küsimustes

Õigusabi kinnisvara küsimustes. Klientide nõustamine ja esindamine kõigis olulistes kinnisvaraga seonduvatel teemadel.

Advokaadibüroo FINK nõustab ja esindab kliente kinnisvaraga seotud küsimustes, sealhulgas kinnisvara omandamisel, kinnisvaraga seotud lepingute koostamisel, ehituse ja planeeringute küsimustes ja kinnisvaraga seotud vaidlustes. Kinnisvaraga seotud vaidlused  võivad muu hulgas olla seotud näiteks planeerimisotsuste vaidlustamisega, kaasomandi lõpetamisega, juurdepääsutee määramisega või korteriomanikku ja korteriühistut puudutavad vaidlused.

Advokaadibüroo FINK annab õigusabi kinnisvaraga seotud küsimustes muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • Ehitus ja planeeringud
  • Kasutusluba, kasutusloa taotlemine
  • Ehitusluba, ehitusloa taotlus
  • Servituudid: reaalservituudid, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus
  • Kinnisvaratehingud: ostu-müügileping, üürileping
  • Kaasomand: kaasomandi valdamine ja kasutamine; kaasomandi lõpetamine
  • Korteriomand: korteriomanike omavahelised suhted, korteriomaniku õigused ja kohustused
  • Korteriühistu, korteriühistu pandiõigus, korteriühistu üldkoosolek, korteriühistu otsuse vaidlustamine
  • Varjatud puudused. Kohtus esindamine seoses ostetud korteri või maja varjatud puudustega

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Kui Teil on küsimusi, siis helistage +372 501 2205 või kirjutage, kasutades allolevat vormi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.