Õigusabi äriõiguses

Õigusabi äriõiguses Teie äri huvides. Klientide nõustamine ja esindamine äriühingute tegevuses alates äriühingu asutamisest.

Eestis on võimalik ettevõtjana tegutseda nii füüsilisest isikust ettevõtjana kui äriühinguna. Äriühingud on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Samuti saab asutada ja tegutseda Euroopa äriühingu (Societas Europaea ehk SE ehk Euroopa aktsiaselts) ja Euroopa ühistu (SCE) vormis. Praktikas on kõige levinum tegutsemine osaühinguna, mis tähendab füüsilise isiku võimalust asutada äriühing sissemakseid tegemata.

Advokaadibüroo FINK annab juriidilist abi äriühingutega seotud küsimustes:

 • Osaühingu asutamine
 • Osanike pädevus
 • Osanike koosoleku korraldamise ettevalmistamine, osanike koosoleku kokkukutsumine, osanike koosoleku päevakord, otsuse eelnõu, osanike koosoleku kokkukutsumise teade
 • Osanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
 • Osanike otsus, osanike otsuste vaidlustamine, osanike otsuse tühisus, osanike otsuse vaidlustamine
 • Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
 • Juhatuse liikme konkurentsikeeld
 • Osaühingu ärisaladus
 • Juhatuse liikme vastutus
 • Osaniku vastutus
 • Nõukogu pädevus ja tegevus
 • Erikontroll osaühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes
 • Osaühingu lõpetamine
 • Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
 • Osanike ja aktsionäride vahelised vaidlused
 • Osaluse ost-müük, osaühingu osa müük

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Kui Teil on küsimusi, siis helistage +372 501 2205 või kirjutage, kasutades allolevat vormi

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.