Perekonnaõigus

Perekonnaõigus.  Nõustamine, dokumentide koostamine ja esindamine perekonnaõigusega seotud vaidlustes.

Advokaadibüroo pakub õigusabi perekonnaõiguslikel teemadel, milleks võivad olla abikaasade varasuhted, lapse  hooldusõiguse ja suhtlusõiguse küsimused.

Vanema hooldusõigus ja lapse huvide tagamine

Perekonnaseaduse järgi  on vanemal kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest (vanema hooldusõigus). Vanema hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse isiku eest (isikuhooldus) ja õigust hoolitseda lapse vara eest  (varahooldus) ning otsustada lapsega seotud asju.

Riigikohus on selgitanud, et hooldusõiguse asi tuleb lahendada esmajoones lapse huvidest lähtudes. Hooldusõigus ja lapsega suhtlemine peab olema seatud selliselt, et lapse elukorraldus oleks mõistlik. Kui see ei ole lapse parimate huvidega vastuolus ja lapse turvalisus on tagatud, võiksid mõlemad vanemad osaleda lapse elu korraldamises (Riigikohtu 11. aprilli 2018. a määrus tsiviilasjas nr  2-17-507, punkt 16).

Lapse õiguste kohta on olemas ulatuslik Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika.

Piiriülesed juhtumid lastega. Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon (Haagi 1980. aasta konventsioon)

Riigikohus on selgitanud, et vanema nõusolekule lapsega teise riiki kolimiseks konventsiooni art 13 lg 1 lit a mõttes ei ole ette nähtud kindlat vorminõuet, kuid nõusolek peab siiski olema piisavalt selge (Riigikohtu 22. märtsi 2017. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-179-16, punkt 11).

Advokaadibüroo FINK nõustab ja esindab Teid perekonnaõiguslike vaidluste lahendamisel muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • Lapse hooldusõigus ja suhtlusõigus
  • Piiriülesed juhtumid lastega
  • Abielu lahutamine, ühisvara jagamine
  • Abieluvaraleping
  • Lahutatud abikaasa ülalpidamine

Kui Teid huvitavat teemat ei ole siin mainitud, siis pöörduge julgesti ja ikkagi küsige järele!

Kui Teil on küsimusi, siis helistage +372 501 2205 või kirjutage, kasutades allolevat vormi

[gravityform id=”7″ title=”false” description=”false”]